Dush Dish Dash
Be the different

LAM PUS 01-05

           
 
                  
 
INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA DAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU

 
IPGM / IPG KAMPUS BAHASA ANTARABANGSA

                                                                                                                                               
 LATIHAN PEMBANGUNAN STAF (LPS)
 
BORANG LAPORAN PEGAWAI / PENSYARAH/ STAF
YANG MENGIKUTI LPS JABATAN KERAJAAN / AGENSI LUAR
(Sila lengkapkan borang dan serahkan bersama bahan kursus kepada KU JKPP / KU LDP )
 
 
Nama              :    Azizi Ahmad 
 
Jawatan          :    Pegawai Perkhidmatan Pendidikan 
 
Sektor / Pusat / Jabatan – IPGM / IPG: Unit Ko-Kurikulum
 
Nama LPS      :  Kursus Master Class On Civil Service Governance 2019
 
Tarikh              : Mulai 18 Februari 2019 hingga 21 Februari 201 
 
Tempat            :  Dewan Kasturi, Blok C, INTAN Bukit Kiara, Jalan Bukit Kiara , Kuala Lumpur
 
Anjuran            :  Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) 
 
 
1.            Input / Pengisian LPS yang dibincangkan.
 
 
 
2.         Cadangan Pelaksanaan LPS Dalaman di Peringkat IPGM dan IPG
 
1.    Tajuk LPS yang akan diadakan :    _______Jika di minta berbuat demikian _____________
      _________________________________________________________________________
2.    Tarikh :___________________________________________
3.    Kumpulan Sasaran :_________________________________
4.    Strategi Pelaksanaan :_______________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5.    Implikasi Kewangan (jika ada):
_______________________Tiada_____________________________________________
_________________________________________________________________________
6.    Catatan: _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
 
Disediakan oleh ,
 
Tandatangan :

                                                           Tarikh : 21 Februari 2019
Nama : Azizi Ahmad                                                Jabatan :  Unit Ko-Kurikulum
 
 
Nota : Sila kembalikan borang salinan surat panggilan LPS kepada KU JKPP / KU LDP selepas untuk tindakan selanjutnya.