Dush Dish Dash
Be the different

Laporan Dapatan

             BORANG LAPORAN PEGAWAI / PENSYARAH/ STAF
YANG MENGIKUTI LPS JABATAN KERAJAAN / AGENSI LUAR
(Sila lengkapkan borang dan serahkan bersama bahan kursus kepada KU JKPP / KU LDP )

Nama               : ____Azizi Ahmad________________________________________________
Jawatan           : ____Pegawai Perkhidmatan Pendidikan ______________________________
Sektor / Pusat / Jabatan – IPGM / IPG: __Jabatan Ilmu Pendidikan, IPGKBA ______________
Nama LPS       : __Kursus Dashboard Reporting Siri 1/2017__________________________
Tarikh              : Mulai _21 Februari 2017__________ hingga _23 Februari 2017_____________
Tempat            : __Makmal Siber 3, Aras 2, Bangunan IMATEC_________________________
Anjuran           : _Kluster Pembangunan Kepakaran ICT, INTAN, Jabatan Perkhidmatan Awam

1.           
Input / Pengisian LPS yang dibincangkan.

Pengenalan kepada maksud dan objektif bengkel Dashboard Reporting 1/2017
Taklimat dan penerangan aktiviti diberikan oleh Perunding Latihan INTAN Puan Syahrimi Hasbullah.
Mendedahkan peserta kepada Dashboard Reporting menggunakan perisian Microsoft Excel 2013.
Mendedahkan peserta kepada kaedah analisis data dalam bentuk visual dan ringkasan maklumat yang boleh diguna pakai dalam membuat keputusan
Aktiviti Ice-breaking dan Aktiviti  Kumpulan dikendalikan oleh Puan Suhaila Muhammad , penceramah/fasilitator dari Prestariang Malaysia Berhad
Semua  Aktviti  Pembangunan Kumpulan dijalankan oleh Puan Suhaila Mohammad (Prestariang Malaysia Berhad) 
Aktiviti asas secara hands-on pada 21.02.2017 oleh Puan Suhaila Muhammad adalah merangkumi penggunaan dan membina Name Range,  Indirect Formula, Choose Function, Index, Match, Lookup Function dan SumProduct Function. Lihat Template FUNCTION
Aktiviti asas secara hands-on pada 22.02.2017 adalah merangkumi penggunaan dan membina  Pivot Tables dan Pivot Chart.
Aktiviti asas secara hands-on pada 23.02.2917 adalah merangkumi membina dan penggunaan Dashboard Report dan Incorporating Form Tools in Report
Aktiviti kursus dijalankan sepenuhnya di makmal dan 80% amali dan 20 % teori. 
Nota bahan kursus adalah dalam bentuk E-Book Dashboard reporting 1/2017

2.         Cadangan Pelaksanaan LPS Dalaman di Peringkat  IPGM dan IPG 

Tajuk LPS yang akan diadakan :  Jika ada keperluan kerana IPGKBA mempunyai ’pakar’ dalam latihan terutama dari Unit Latihan dan Pembangunan, Unit Kaunseling dan Bimbingan dan Jabatan Teknologi Pendidikan.
Tarikh :________Sedia membantu  apabila diperlukan ___________________________
Kumpulan Sasaran :_______Staff Akademik/kakitangan Sokongan dan Pelajar_________
Strategi Pelaksanaan :______Jika diperlukan ___________________________________
Implikasi Kewangan (jika ada):  _____________________________________

Catatan:
Sudah dikongsikan dan boleh di layari melalui Laman Dashboard Reporting 1/2017 .
Peserta harus mempunyai pengetahuan dan kemahiran Microsoft Excel 2013 bagi memudahkan pengendalian aktiviti secara hands-on
Peserta harus mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas Excel, pengkodan, formula dan ‘rumusan’

Disediakan oleh ,
Tandatangan : _____________________                  Tarikh  : _24 Feb 2017________________
Nama  : __Azizi Ahmad_____________                   Jabatan : _Ilmu Pendidikan_____________

Nota : Sila kembalikan borang salinan surat panggilan LPS kepada KU JKPP / KU LDP selepas untuk tindakan selanjutnya. Laporan ini adalah cetakan komputer dan tidak perlu ditandatangani.


 

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free